Hirdetés 2019.04.28.

Megköszönöm mindazoknak, akik húsvéti szentgyónásukat elvégezték, a liturgiában résztvevők munkáját: ministránsok, sekrestyés, felolvasók munkáját, a terítők vasalását, a virágozást, a virágok adományozását. Hálásan köszönöm a passió éneklését virágvasárnap és nagypénteken, nagy ajándék volt ez egyházközségünknek. Köszönöm Nagy János, Szilágyi László és az énekkar munkáját. Isten áldja meg őket. Jézus kurzus…

olvasson tovább

Hirdetés 2019.04.21.

Megköszönöm a szent három nap a liturgiában résztvevők munkáját: ministránsok, sekrestyés, felolvasók munkáját, a terítők vasalását, a virágozást. Külön köszönöm a virágok megrendelését. Megköszönöm azoknak, akik a meghirdetett Dr. Kerényi Lajos piarista atya vezette lelki programon részt vettek és a húsvéti szentgyónásukat elvégezték. Hálásan köszönöm a passió éneklését, virágvasárnap és…

olvasson tovább