Emmausz kurzus

Időpont: jan 18. - jan 20. 17:00 - 15:00


Az kurzus plakátja lentebb olvasható.
Jelentkezési lap letöltése
image/svg+xml „Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, és feltárta előttünk az Írásokat?” • Lk 24,32 Az Istennel való találkozásból és a vele való megismerkedésből fakad a boldog élet. A kurzuson végigjárjuk a Jeruzsálemtől Emmauszig vezető utat, hogy nekünk is lángra gyúljon a szívünk Isten Igéjének tüzétől. Ez a kurzus megváltoztatja a kapcsola - tunkat az Igével. Ha még nem olvasod naponta, vagy ha úgy érzed, nem érted, amit olvasol, vagy nem ismered eléggé az Igét, gyere el! Várunk! Isten Igéje ezen a kurzuson a te szívedet is lángra tudja gyújtani, mivel hordozza Istent. A kurzus témáiból: Az emmauszi út Az Ige hét képe Az Ige hét hatása Szövetségkötés az Igével Izrael zsinagógája Emmauszi Eucharisztia Istent meg lehet ismerni. Ő nem egy hallgatag valaki, hanem egy beszédes személy, akinek van mondanivalója. Életadó mondanivalója. Hallod, hogy Isten beszél hozzád? Jézus Isten hoz-zánk intézett szava. Az Emmausz kur-zus megismerkedés Isten szavával – Is-ten Igéjével –, hogy életet adjon szá-munkra az olvasása, hallgatása, követé-se, életre váltása által. Kurzusigazgató Mader Balázs (Szent András Evangeli - zációs Iskola, Noé Bárkája, Szeged) Koordinátor Tarjányi Anita (Szent András Evangeli - zációs Iskola, Noé Bárkája, Szeged) Időpont 2019. január 18-20. Kezdés péntek este 17 órakor. Befejezés vasárnap 15 órakor. A kurzus egész nap, reggeltől estig tart rövid szünetekkel. Helyszín Szent Erzsébet Katolikus Általános Is - kola és Óvoda 6600 Szentes, Erzsébet tér 1. Szállás A kurzus bejárós, szállás felől érdeklőd - ni Pintér Katalinnál. Hozzájárulás A program a „Szentes Jézus Szíve Egy - házközösség Újraéledése c. pályázat 2018-2020 EFOP 1.3.7-17-2017-00042 támogatásával valósul meg. Jelentkezés és kapcsolat Jelentkezni a kitöltö t jelentkezési lap leadásával lehet. Személyesen a plébánosnál misék után és hivatali időben vagy postán: Zsadányi József plébános 6600 Szentes, Jókai u. 104. E-mailben: Pintér Katalin pintkat66@outlo o k.hu Honlapon (regisztrálva): http://szentandras.ujevangelizacio.hu Jelentkezési lap a honlapról tölthető le. Kérjük, jelentkezz időben! Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e- mail címet mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést tudjunk adni a kur - zussal kapcsolatosan. Ha jelentkeztél, de valami mia t mégsem tudsz részt venni, kérünk, időben jelezd! Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig jelen tudsz maradni. Jelentkezési határidő 2019. január 11., péntek További információk További információk a plébánostól vagy a szervezőtől kérhetőek: Zsadányi József +3630 2796619 Pintér Katalin +3620 8289787 Mit hozz magaddal? teljes Szentírást és a nyitott szíved Rendező A kurzust a szentesi Jézus Szíve Plébá - nia rendezi. Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, és feltárta előttünk az Írásokat? EMMAUSZ Szentes • 2019. 01. 18–20. KURZUS Lk 24,32