Hirdetés 2019.04.28.

 1. Megköszönöm mindazoknak, akik húsvéti szentgyónásukat elvégezték, a liturgiában résztvevők munkáját: ministránsok, sekrestyés, felolvasók munkáját, a terítők vasalását, a virágozást, a virágok adományozását. Hálásan köszönöm a passió éneklését virágvasárnap és nagypénteken, nagy ajándék volt ez egyházközségünknek. Köszönöm Nagy János, Szilágyi László és az énekkar munkáját. Isten áldja meg őket.
 2. Jézus kurzus folytatódik, és ma 16 órakor fejeződik be. Köszönöm a Szent András iskola vezetőjének, Gyuris Gellértnek és munkatársainak, hogy az evangéliumok értékét és szépségét feltárták nekünk. Köszönöm, akik nem sajnálják az időt, hogy képezzék magukat.
  Isten bőséges áldása legyen rajtatok.
  A kurzuson készült fotók az iskola honlapján tekinthetők meg.
 3. Aki az NCD közösségfejlesztő állapot felmérés adatlapját megkapta, kérném, április 30-ig töltse ki és adja le.
 4. Április 28-án, vasárnap de. 8 órai szentmise után várom a bérmálkozókat megbeszélésre.
  Április 28-án az isteni irgalmasság vasárnapján a kápolnában du. 3 órakor imaórára hívjuk azokat, akik szívesen bekapcsolódnak az irgalmasság imaórájába.
 5. Április 30-án, kedden 9 órakor a magzatokért imádkozunk és az abortusz megszüntetéséért.
 6. Május elsejétől a májusi litániát a szentmisék előtt 25 perccel kezdjük.
 7. Szentségimádás lesz május 1-jén, szerdán 8 órától csütörtökön 8 óráig a kórház kápolnájában, hazánk lelki megújulásáért. Szentmise 6 órakor lesz és utána lesz megtartva a Szeretetláng imaóra.
 8. Május 5-én lesz a Jézus Szíve templomban a bérmálás de. 8 órakor.
 9. Máj. 10-12-ig, ISTEN SZERETETE kurzus. Vezeti: Beke Tünde-Lidia bencés harmad rendi nővér. Jelentkezéseket várjuk.
 10. Május 17-én, pénteken 16,30 órakor Dr. Szerb János orvos harmadik alkalommal előadást tart a plébánián a cukorbetegségről. Várjuk szeretettel az érdeklődőket.
 11. Május 23-24-én két napos kirándulásra a létszám betelt, ha valaki visszalép a várakozó listán levők lépnek helyükbe.
 12. Sok szeretettel hívják egyházközségünk fiataljait 2019. június 1-jén 16 órára a Budapest Arénába Hálaadó és Dicsőítő napra. A hirdető táblán bővebb információ olvasható.

Jövő heti miserend

Jézus Szíve templom

Április 28. vasárnap8 óraAz Isteni Irgalmasság vasárnapjaorgonás miseKlementina: 5. Az ártatlan JÉZUS eltemetése tiszteletére bemutatva, K. Jánosné bűneinek engeszteléséül.
Április 29. hétfő8 óraorgonás mise6. JÉZUS feltámadása és mennybemenetele tiszteletére bemutatva, K. Jánosné bűneinek engeszteléséül.
Április 30. kedd18 óranépénekIbolya, András, Márton, Ibolya lelki szükségleteiért.
Május 1. szerda7 óraorgonás mise
Május 2. csütörtök7 óranépének
Május 3. péntek7 óraorgonás mise
Május 4. szombat7 óraorgonás mise
Május 5. vasárnap8 óraHúsvét 3. vasárnapjaorgonás mise

Kórház kápolna

Április 28. vasárnap18 óraAz Isteni Irgalmasság vasárnapjaorgonás mise
Május 5. vasárnap18 óraHúsvét 3. vasárnapjaorgonás mise