Hirdetés 2019.11.03.

 1. A plébánián ifjúsági hittanra várjuk a fiatalokat, nov. 16-án, du. 5 órára.
 2. Az ovisokat és az első-második osztályosokat játékos foglalkozásra várjuk a plébánián.
 3. November 5-én, kedden 18 órától szentségimádásra várjuk a testvéreket, fél óra csendes és fél óra gitáros dicsőítésre.
 4. Teljes búcsút nyerhetünk a tisztítótűzben szenvedő hozzátartózónkért: ha november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogatunk, s legalább lélekben imádkozunk az elhunytakért /mind a nyolc napon elnyerhető), ha halottak napján, nov. 2-án templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogatunk, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozunk. Szentgyónást végzünk és áldozunk.
 5. November 11-én, hétfőn 18 órakor a Harmonikus Család csoport találkozik a plébánián. Várják az érdeklődő családokat.
 6. November 14-én Bibliaóra lesz 16.30-tól a plébánián.
 7. Imaszándékainkat leírhatjuk egy kis lapra és bedobhatjuk egy kihelyezett dobozba. Az Imaszándék dobozba helyezett kérésekért fogunk imádkozni, és a hét egy napján, csütörtökön mondok ezekre a szándékokra szentmisét.
 8. Szüntelen pünkösd lesz november 17-én 14 órától a kórház kápolnájában. Téma: Dicsőítés, tanítás az élő hitről, szünet, beszélgetés, lélekhívás, szentségimádás, közbenjárás, szentmise.
 9. Az egyháztanács ötéves mandátuma lejárt. November végéig az új választáshoz kérem, egy kis lapra írjuk le, kit szeretnénk látni a képviselő testületi tagok között, és dobjuk be az álló perselybe.
 10. Az esti szentmisék 17 órakor kezdődnek az óra átállítása után.
 11. Jézus Szíve templom sekrestyéjében lehet Szentírást, kalendáriumot, naptárokat vásárolni.
 12. Elhunyt szeretteinkért és élőkért is lehet szentmise szándékot kérni.

Jövő heti miserend

Jézus Szíve templom

November 3. vasárnap8 óraÉvközi 31. vasárnaporgonás mise+P. István +V. Erzsébet l. ü.
November 4. hétfő17 óranépénekD. és V. család, élő és elhunyt tagjaiért.
November 5. kedd17 óranépénekD. család elhunyt tagjaiért
November 6. szerda7 óraorgonás miseZs. István és Sz. Margit, +fiuk István, Menyük Veronika, Vejük Imre, Zs. és a Sz. család + tagjaiért
November 7. csütörtök7 óranépénekImadoboz szándékaiért
November 8. péntek7 óraorgonás miseG. Lajos és V. család lelki ügyvéréért
November 9. szombat17 óraorgonás miseIbolya és gyermekeiért, Márton be tudja fogadni Isten szeretetét, András szabadulásáért, gyógyulásáért és jó feleségért.
November 10. vasárnap8 óraÉvközi 32. vasárnaporgonás mise+István, +Margit, +István, +Veronika, +Imre

Kórház kápolna

November 3. vasárnap17 óraÉvközi 31. vasárnaporgonás miseN. J.-né Jolán műtétéért, Isten irgalmáért és a Szűz Anya közbenjárásáért és oltalmáért.
November 10. vasárnap17 óraÉvközi 32. vasárnaporgonás mise