Mi a cursillo?

A cursillo (= rövid tanfolyam) nem más, mint a kereszténység lényegének átélése: találkozás Istennel, önmagaddal és a másik emberrel. Gyönyörű három nap (és aztán a folytatás…), amelynek során leteheted az álarcaidat, előléphetsz a védőbástyák mögül. Isten hozott!

A cursillo egyházunk egyik nagy kincse. A Szentlélek adománya, amelyet Eduardo Bonnín személyén keresztül adott. A cursillo a II. Vatikáni zsinatot sokban megelőlegezte. Nagyszerű gyümölcsöket termett és terem a világban és Magyarországon is.

Fogadd be ezt a kincset, nyisd ki az életedet, hogy Krisztus beléphessen, alakíthasson, megajándékozhasson téged!

(Székely János püspök,

a magyarországi Cursillo Mozgalom lelkivezetője)

A cursillo ma

A cursillo lelkiségi mozgalom, célja az, hogy megmutassa az embereknek a keresztény lét örömét, és a világba küldje őket. Olyan embereket, akik a társadalom összetartói, mozgatói, az evangéliumi megváltás közvetítői. A cursillo nem válogat a különböző társadalmi rétegekhez tartozók, nemek vagy életkor szerint, hanem mindenkit hív, aki a közösség meghatározó egyéniségévé válhat, aki ott teljesíti küldetését ahol él, dolgozik. Így kívánja a cursillo az egész társadalmat, annak minden részében (törvényhozás, közigazgatás, gazdaság, kultúra, tömegkommunikáció, szociális ellátás, stb.) kereszténnyé lenni.

Cursillok a kereszténységben

 

Behatolhat-e a kereszténység világi életünk számtalan területére? Megélhet‑e ott? Növeked­het‑e? Áthathatja‑e a világot gyümölcsözőbben és korszerűbben, mint régen? Mi úgy gondoljuk, hogy igen. A cursillo nem új lelkiséget javasol, nem kritizál, csak egy módszert mutat be és ad, amely által lelkiségünk fejlődhet, élhető és megosztható bármely területen, ahol keresztények folyamatosan Istennel akarnak élni.

  1. Pál pápa:

 

„A keresztény tanításnak ez a módszere máris nagy számú hívőre kiterjedt és bőségesen gyümöl­csözött: a keresztény családi élet megújítása, plébániák élővé tétele, hűséges kötelességteljesítés a magán és közügyek terén.”

„Valósítsátok meg magatokban a munkátok jellegét adó zarándoklelkületet!” A ti ’utózsinatotok’ legyen keresztény tavasz, mely az egész világot megörvendezteti. Új fények hajnala, mely magatok és minden ember útját megjelöli; s amely – talán öntudatlanul is – Isten felé vezet.”                  (1966.)

  1. János Pál pápa:

 

„Hálát adok az Úrnak az adományok és a vilá­gos­ság bőségéért, amely rajtatok keresztül kiárad az emberekre. Ha a föld­kerekséget felké­szí­tettétek a kegyelem elfogadására, akkor a cursillok által sok testvérnek felkínálhatjátok az Úrral való találkozás intenzív, felszabadító és öröm­teli lehetőségének él­mé­nyét. Legyetek tehát mindig eleven élesztő kovász!

A harmadik krisztusi évezred küszöbe és az újraevangelizálás sürgető kényszere, főleg a missziós tevékenység találjon Bennetek olyan elkö­te­lezett emberekre, akik­ben egy új tűz lobog és akiket eltölt a legmegfelelőbb módszer. Hordoz­zátok Jézust minden miliőben és így mutassátok meg a távollévők számára az irgalmas Atya arcát és megújult Egyház‑élményeteket.”

(1995. május 6.)

 

Mi történik a hétvégén?

A tanfolyamokat papok és világi munkatársak vezetik. A cursillo alatt az elmélkedéseket és előadásokat papok és világiak tartják. Az előadások inkább beszélgetések, mert nagy szerepet kapnak bennük a hasonlatok, példák, személyes élmények, a tanúságtétel. Az előadások témája kötött, a nemzetközi gyakorlatban kialakított vázlatokon alapulnak.

Hasonló módon rögzített a 3 nap programja is. Nem cursillót tartunk, ha ettől eltérünk. Az egyes előadásokat kis csoportokban, majd a csoportokkal közösen megbeszéljük. Péntektől vasárnapig naponta közös szentmisén veszünk részt, ahol valódi asztalközösséggé válunk.

A cursillo alaphangulata vidám, mindent megteszünk azért, hogy a résztvevők között valódi barátság alakuljon ki. A cursillo eredményessége azonban elsősorban a munkatársak és a háttérben segédkezők imáiban kért kegyelmen múlik. A cursillo igényli és kéri, hogy ez az imaháttér mindig hathatós legyen.

Vélemények:

“Soha sem tudtam, hogy Isten ennyire szeret! Itt meg­tapasz­taltam.”

“Istenben mindig hittem, de itt megtaláltam Jézust.”

“Életemben először megízlelhettem a közösség szeretetét.”

„Életemben itt éreztem először, hogy milyen lehet a mennyország.”

Egy hétvége,

ahol barátként várnak,

ahol nem az a lényeg, hogy ki vagy,

hanem, hogy ki akarsz lenni

ahol olyannak szeretnek, amilyen vagy,

ahol megpróbálhatod másként látni a világot,

ahol megismered a szeretet, a türelem,

a szolgálat világát,

ahol barátokra találsz, ahol önmagadban és

társadban felfedezed Jézus Krisztust,

ahol megtapasztalod az egyház szeretetét,

ahol segítenek megtalálni életcélodat,

ahol  segítenek megtalálni                                az Istenhez vezető utat,

ahol felismerheted  keresztény küldetésedet,

egy hétvége, aminek nem lesz  vége!

CURSILLO

A kereszténység lényegének élménye

Krisztus közöttünk…van és lesz!

Uram, újítsd meg egyházadat –

       és kezdd velem!

Uram, építsd egyházközségünket –

       kezdd el nálam!

Uram, áraszd békédet mindenhová a

Földön –

       kezdd el bennem!

Uram, add szeretetedet és igazságodat az

embereknek –

       íme, eszközül elsőnek jelentkezem!