Jézus kurzus

Időpont: ápr 5. - ápr 7. 17:00 - 14:00


Az kurzus plakátja lentebb olvasható.
Jelentkezési lap letöltése
Az örök élethez Jézus az út. Ez a „Jézus a négy evangéliumban” kurzus azoknak szól, akik már alapvetően ismerik Jézus örömhírét és szeretnék az ő személyét is részletesen megismerni. Mindannyiunknak van már valamilyen ismerete és tapasztalata róla, de van négy ember, akinek a tapasztalatát a Szentlélek kiemelte és mércévé tette, amelyek hitelesítik a saját tapasztala - tunkat: ha olyannak ismerjük Jézust, mint amilyennek ők látták, akkor való - ban ismerjük az örök életet. A kurzus tartalma Márk, Máté, Lukács és János evangéliuma. A szerzőik olya - nok, mint az evangéliumi négy barát, akik elvisznek minket Jézushoz: négy különböző ember, akiket Jézusnak más- más tulajdonsága érintett meg, négy ta - pasztalat, négy különböző szemüveg, négy különböző fókusz. A kurzus során megismerkedünk elő - ször az ő különböző személyükkel, az - tán az evangéliummal, amelyet írtak, hogy így eljussunk ahhoz a Jézushoz, akikkel ők találkoztak, akit megismer - tek: Márk Jézusáig, a csodatevőhöz; Máté Jézusáig, a beszélő, tanító meste - rig; Lukács irgalmas Jézusáig; és János dicsőséges Jézusáig. Nem az a fontos, hogy legyen ezek között kedvencünk, hanem, hogy Jézus mind a négy oldalát személyesen megtapasztaljuk. „Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust.” • Jn 17,3 Kurzusigazgató Gyuris Gellért (Szent András Evangeli - zációs Iskola, Noé Bárkája, Szeged) Koordinátor Nagyné Balog Míra (Szt. András Evan - gelizációs Iskola, Noé Bárkája, Deszk) Időpont 2019. április 5–7 és 26–28. Érkezés mindkét alkalommal péntek este 17 órakor. Első alkalommal befeje - zés vasárnap 14 órakor, második alka - lommal 16 órakor. A kurzus mindkét hétvégén egész nap, reggeltől estig tart rövid szünetekkel. Helyszín Jézus Szíve Plébánia 6600 Szentes, Jókai u. 104. Fontos! 20 fölötti jelentkező esetén más, nagyobb helyszínt keresünk! Szállás A kurzus bejárós, szállás felől érdeklőd - ni Pataki Antalné Pap Máriánál. Hozzájárulás A program a „Szentes Jézus Szíve Egy - házközösség Újraéledése c. pályázat 2018-2020 EFOP 1.3.7-17-2017-00042” támogatásával valósul meg. Jelentkezés és kapcsolat Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap leadásával lehet. Személyesen a plébánosnál misék után és hivatali időben vagy postán: Zsadányi József plébános 6600 Szentes, Jókai u. 104. E-mailben: Pataki Antalné Pap Mária: patakiantalne51@gmail.com Honlapon (regisztrálva): http://szentandras.ujevangelizacio.hu Jelentkezési lap a honlapról tölthető le. A kurzust min. 20 jelentkező esetén tarjuk meg. Kérjük, jelentkezz időben! Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e- mail címet mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést tudjunk adni a kur - zussal kapcsolatosan. Ha jelentkeztél, de valami miatt mégsem tudsz részt venni, kérünk, időben jelezd! Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig jelen tudsz maradni és mindkét hétvégén részt tudsz venni. Jelentkezési határidő 2019. március 31., vasárnap További információk További információk a plébánostól vagy a helyi szervezőtől kérhetőek: Zsadányi József +3630 2796619 Pataki Antalné Pap Mária +3620 2620776 Mit hozz magaddal? teljes Szentírást és a nyitott szíved Rendező A kurzust a szentesi Jézus Szíve Plébá - nia rendezi.