A Rózsafüzér társulatnak bárki tagja lehet, aki vállalja, hogy minden nap imádkozik egy tized rózsafüzért.

Azon tagok, akinek mindegyike naponta egy picinyke tizedet elimádkozik, amelyik abban a hónapban neki jutott, azok mindegyike részesül az egész rózsafüzér elimádkozásának kegyelmeiben.

Az biztos, hogy a Szűzanya nagyon megáldja azokat, akik egy-egy csoportnak buzgó tagjai. Szinte észre sem veszik, hogy megváltozik egyéni és családi életük.

Vianney Szent János életéről szóló könyvben van egy nagyon szemléletes kép az egyéni ima, és a közösségben végzett ima erejével kapcsolatban. „A személyes ima – mondta – a szántóföldön szerteszórt szalmához hasonlít: ha meggyújtják, alig ad lángot, de ha a szálakat halomba hordják, meggyújtva hatalmas lánggá válik és az ég felé tör; – ilyen a közösen végzett ima.” Ezért hívunk közös imára, mert minél többen gyűlünk egybe, annál nagyobb a láng, amely az Eget ostromolja.

Rózsafüzér ígéretek
 1. Aki a rózsafüzér imádkozásával hűségesen szolgál, jelentős kegyelmekben fog részesülni.
 2. Különleges védelmem és legnagyobb kegyelmeket ígérem azoknak, akik a rózsafüzért imádkozzák.
 3. A rózsafüzér erőteljes védelem lesz a pokollal szemben. Felőrli az erkölcstelenséget, csökkenti a bűnt, és legyőzi az eretnekséget.
 4. Erényességet és jó munkát nyújt a gyarapodáshoz; a lélek bőséges isteni irgalomban fog részesülni; az emberek szívét visszahúzza a világ hiúságainak szeretetétől, és örökkévaló dolgok iránti vágyakozásra emeli. A lelkek ezáltal megtisztulnak.
 5. Az a lélek, amelyik a rózsafüzér imádkozásával rám bízza magát, nem fog elveszni.
 6. Aki őszintén imádkozza a rózsafüzért, fontolóra veszi és alkalmazza magára a szent hittitkokat, azt sosem győzi le a szerencsétlenség. Isten nem fogja büntetni az igazságszolgáltatásakor, nem fognak elveszni egy felkészületlen halállal; ha igazságosak, akkor Isten kegyelmében maradnak és méltók lesznek az örök életre.
 7. Aki igaz áhítattal imádkozza a rózsafüzért, nem fog az Egyház oltáriszentsége nélkül meghalni.
 8. Akik hűen imádkozzák a rózsafüzért, azok életükben és halálukban Isten világosságában és bőséges kegyelmében lesznek; haláluk pillanatában pedig a paradicsomban a szentek érdemében részesülnek.
 9. A tisztítótűztől megszabadítom azokat, akik hűek voltak a rózsafüzérhez.
 10. A rózsafüzér hűséges gyermekei nagy dicsőségben fognak részesülni a mennyben.
 11. Mindent meg fogsz kapni, amit a rózsafüzér imádkozásakor kérsz tőlem.
 12. Akik terjesztik a szent rózsafüzért, azokat szükségükben segíteni fogom.
 13. Isteni fiamnál elértem, hogy a rózsafüzér pártolóinak életükben és haláluk órájában közbenjárójuk lesz a teljes égi törvényszéken.
 14. Akik imádkozzák a rózsafüzért, azok gyermekeim, és egyetlen fiamnak, Jézus Krisztusnak testvérei.

A Rózsafüzér Társulat a legelterjedtebb testvérület az egész Egyházban.

Alapítójának Szent Domonkost tartják, aki 1211-ben, Toulouse-ban szervezte meg az első rózsafüzér társulatnak tekinthető közösséget.

Az Élő Rózsafüzért 1826-ban, Franciaországban, Marie Pauline Jaricot alapította. A titokcsere havonta a következő tizedre való áttéréssel történik.

Az egy tized imádkozásának módja:

A rózsafüzért keresztvetéssel kezdjük, majd a Mi Atyánk… után egyből a tizedeket mondjuk. Ima előtt mondjuk a szándékot.

A teljes rózsafüzér imádkozásának módja:

A rózsafüzért keresztvetéssel kezdjük, majd elmondjuk az Apostoli hitvallást. Az első szemekre elmondjuk a bevezető imákat: Mi Atyánk…, három Üdvözlégy Mária a megfelelő titkokkal és Dicsőség. Ezt követően kezdjük az első tizedet a Miatyánkkal és a tíz Üdvözléggyel. A tizedek végén a Dicsőséget imádkozzuk és a Mi Asszonyunk kérésére a következő imádságot:

Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Az örvendetes olvasó

A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki hitünket növelje,
 2. aki reményünket erősítse,
 3. aki szeretetünket tökéletesítse,

A tizedekre:

 1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál,
 2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál,
 3. akit te, Szent Szűz a világra szültél,
 4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál,
 5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál,
A világosság olvasója

A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki megtisztítson minket,
 2. aki lelkünk békéjét megőrizze,
 3. aki a szentségekben megerősítsen,

A tizedekre:

 1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
 2. aki Kánánban megmutatta isteni erejét,
 3. aki meghirdette Isten országát,
 4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét,
 5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát,
A fájdalmas olvasó

A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki értelmünket megvilágosítsa,
 2. aki emlékezetünket megerősítse,
 3. aki akaratunkat tökéletesítse,

A tizedekre:

 1. aki érettünk vérrel verítékezett,
 2. akit érettünk megostoroztak,
 3. akit érettünk tövissel megkoronáztak,
 4. aki érettünk a keresztet hordozta,
 5. akit érettünk keresztre feszítettek,
A dicsőséges olvasó

A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki gondolatainkat irányítsa,
 2. aki szavainkat vezérelje,
 3. aki cselekedeteinket kormányozza,

A tizedekre:

 1. aki a halálból feltámadott,
 2. aki a mennybe fölment,
 3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte,
 4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett,
 5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott,

Az 5. tized végén:

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!

Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A Szentesi Jézus Szíve Egyházközség Rózsafüzér Társulatának Imaszándékai 2020 évben
Január Hogy az új év békét és szeretetet hozzon az egész világba
Február Hogy a szeretetláng töltse be az emberek szívét
Március Hogy a nagyböjt adja meg a bűnbánat kegyelmét
Április Hogy a feltámadás öröme hozza meg minden ember szívébe a hitet és a szeretetet
Május A Szűzanya szeplőtelen szándékára
Június Hogy a Szentlélek áradjon ki minden ember szívébe
Július Hogy a szenvedők vigasztalást és segítséget kapjanak
Augusztus Egyházközségeinkért, tagjaikért és papjainkért
Szeptember A tanuló ifjúságért és a pedagógusokért
Október A magyar nemzet és a világ lelki megújulásáért
November Halottainkért és a tisztító tűzben szenvedőkért
December Hogy a megváltó születése hozza el minden ember szívébe a békét
A Szentesi Jézus Szíve Egyházközség Rózsafüzér Társulatának Imaszándékai 2021 évben

Január:           Az idén kereszteltekért és bérmálkozókért

Február:         Betegekért és szenvedőkért

Március:        A bűnben lévőkért és a tisztítótűzben szenvedőkért

Április:          Papi hivatásokért, papjainkért, püspökeinkért

Május:            Hogy minél több embert töltsön el a Szentlélek

Június:           Városunkért, egyházközségeinkért

Július:            A világ békéjéért és lelki megújulásáért

Augusztus:    A Szűzanya szeplőtelen szíve szándékára

Szeptember:  A fiatalokért, nevelőikért és a hitoktatókért

Október:        A Rózsafüzér-társulati tagokért

November:    Halottainkért és a haldoklókért

December:    Hívő családokért, szeretteinkért, családtagjainkért