A teljes rózsafüzér imádkozásának módja:

A rózsafüzért keresztvetéssel kezdjük, majd elmondjuk az Apostoli hitvallást. Az első szemekre elmondjuk a bevezető imákat: Mi Atyánk…, három Üdvözlégy Mária a megfelelő titkokkal és Dicsőség. Ezt követően kezdjük az első tizedet a Miatyánkkal és a tíz Üdvözléggyel. A tizedek végén a Dicsőséget imádkozzuk és a Mi Asszonyunk kérésére a következő imádságot:

Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Az örvendetes olvasó

A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki hitünket növelje,
 2. aki reményünket erősítse,
 3. aki szeretetünket tökéletesítse,

A tizedekre:

 1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál,
 2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál,
 3. akit te, Szent Szűz a világra szültél,
 4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál,
 5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál,

A világosság olvasója

A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki megtisztítson minket,
 2. aki lelkünk békéjét megőrizze,
 3. aki a szentségekben megerősítsen,

A tizedekre:

 1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
 2. aki Kánánban megmutatta isteni erejét,
 3. aki meghirdette Isten országát,
 4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét,
 5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát,

A fájdalmas olvasó

A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki értelmünket megvilágosítsa,
 2. aki emlékezetünket megerősítse,
 3. aki akaratunkat tökéletesítse,

A tizedekre:

 1. aki érettünk vérrel verítékezett,
 2. akit érettünk megostoroztak,
 3. akit érettünk tövissel megkoronáztak,
 4. aki érettünk a keresztet hordozta,
 5. akit érettünk keresztre feszítettek,

A dicsőséges olvasó

A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki gondolatainkat irányítsa,
 2. aki szavainkat vezérelje,
 3. aki cselekedeteinket kormányozza,

A tizedekre:

 1. aki a halálból feltámadott,
 2. aki a mennybe fölment,
 3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte,
 4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett,
 5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott,

Az 5. tized végén:

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!

Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.