Év végi miserend

Jézus Szíve templom

December 31. szombat17 óraHálaadó szentmiseorgonás mise
Január 1. vasárnap8 óraÚjévorgonás mise

Kórház kápolna

Január 1. vasárnap17 óraÚjévorgonás mise

HÉTKÖZNAPOKON a megszokott időpontokban: a fűtött sekrestyében tartjuk a szentmiséket.