Hirdetés 2019.08.04.

  1. Szegedi Alsóvárosi Ferences Templom búcsúja, 2019. augusztus 3-án és 4-én. Szeretettel hívnak és várnak bennünket.
  2. Szeretetláng Fesztivál; Bp., Máriaremetén augusztus 31-én. Fő előadó: Mijo Barada. A nap központi témája: AZ OLTÁRISZENTSÉG. Pályázat támogatásával elmegyünk, lehet rá jelentkezni.
  3. 2019. október 26-án, szombaton tartják a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 28. Országos Konferenciáját az Újpesti Jégpalotában. Arra vagyunk kíváncsiak, hogyan hoz a Szentlélek dinamizmust és kreativitást napjainkban az új generáció hite által. Főelőadónktól, Hodász Andrástól megtérésre és prófétai életstílusra szólító friss üzenetet várunk, Mohos Gábor atyától, a legifjabb magyar püspöktől pedig prófétai szavakat a szentmisében! A sekrestyében vagy Piti Magdolnánál lehet jelentkezni.
  4. Egyházmegye hivatásgondozó programja, 2019. augusztus 16 -18-ig, Ópusztaszeren. 15 és 20 év közötti fiúkat várunk az ún. Pusztai Napokra, mely egy lelki hétvége lesz fiúk számára. A Pusztai Napok víziója az, hogy mély hit nélkül nem teremnek hivatások. A táborban olyan közeget teremtünk, mely férfi mintát és közösséget ad a hitben. Várják a fiatalok jelentkezését.
    Kovács Zoltán hivatásreferens, káplán.
  5. Szeptember 22-én 8 órai szentmisében a jubiláns házasok miséje lesz, aki szeretne hálát adni Istennek, az jelentkezzék a sekrestyébe.
  6. ISKOLATÁSKA MENTÉS: a karitász szervezésében az őszi iskolakezdés megkönnyítéséhez gyűjtünk jó állapotú iskolatáskákat, tolltartókat, tanszereket. Adományokat ide a Jézus Szíve plébániára hozzuk és a karitász tagjai gondoskodnak a szegényekhez való eljuttatásáról.
  7. Elhunyt szeretteinkért és élőkért is lehet szentmise szándékot kérni.

Jövő heti miserend

Jézus Szíve templom

Augusztus 4. vasárnap8 óraorgonás miseA Mennyei Atya, mint az egész emberiség Atyja tiszteletére
Augusztus 5. hétfő18 óranépének
Augusztus 6. kedd18 óraUrunk színeváltozásanépénekMárton és András szabadulásáért, gyógyulásáért, világosságért, védelemért, Szentlélek vezetéséért és jó feleségért.
Augusztus 7. szerda7 óraorgonás miseLidia és családja
Augusztus 8. csütörtök7 óraSzent Domonkos áldozópapnépének
Augusztus 9. péntek7 óraEith Stein szűz és vértanúorgonás mise
Augusztus 10. szombat18 óraSzent Lőrinc diakónus és vértanúorgonás mise
Augusztus 11. vasárnap8 óraVianney Szent János Mária áldozópaporgonás miseP. Ferenc 23. évf. élő és + családtagokért

Kórház kápolna

Augusztus 4. vasárnap18 óraorgonás mise
Augusztus 11. vasárnap18 óraorgonás mise