Hirdetés 2019.12.22.

 1. Az egyházközségi képviselők tisztségviselőket választottak:
  Világi elnök: Juhászné Romhányi Csilla
  Gondnok: Pintér János
  Jegyző: Pataki Etelka
  Köszönjük mindannyiunk nevében, hogy elfogadták a felelősségteljes beosztásokat, és hogy ezt majd gyakorolják is.
 2. Köszönjük a karitászdobozba helyezett adományokat, és a hozott élelmiszert.
 3. Egy újabb neonlámpa kapott LED lámpákat, Piti Mihály és Bárány Imre szerelte fel, Isten fizesse meg nekik fáradozásukat.
 4. Megköszönöm a templom takarításában résztvevő hat ember munkáját és a szentségimádáson résztvevő 15 ember odaadottságát.
  Megköszönöm a „Szüntelen Pünkösd” résztvevőinek a dicsőítésben való kitartásukat, áldozatukat.
 5. Megköszönöm a gyönyörű karácsonyfákat, amelyeket Sárréti Gyuláné Etikétől kaptuk, Isten fizesse meg nagylelkűségét. Köszönöm a fák feldíszítését, kivilágítását végző személyek munkáját.
 6. Köszönöm Józsa Lászlónak és nejének, Nellikének a plébániai egyedülállók karácsonyára adományozott fenyőfát.
 7. Köszönöm a pásztorjáték betanítását Rózsa Renáta hitoktatónak, és a gyerekeknek, hogy vállalkoztak a szereplésre, és a kedves szülőknek, hogy támogatták őket.
 8. A templomban és a kápolnában az oltárok új terítőt kaptak, a rájuk varrt szép védő ruha varrását köszönöm Erdőháti Gábornénak. Köszönöm a sekrestyésnek, Nagy Editnek a munkáját és a kántorok orgonajátékát, énekét.
 9. Köszönöm a háttérben dolgozók munkáját, és azoknak is, akik már a következő év programjait szervezik.
 10. December 22-én a 8 órai szentmisén a gyermekek előadják a pásztorjátékot. Utána a gyerekek karácsonyi ajándékcsomagot kapnak.
  December 24-én 24 órakor éjféli szentmise bemutatása. Jézus születésének ünnepe.
  December 25-én a 8 órai szentmisében a gyermekek megismétlik a pásztorjátékot.
  December 26-án, karácsony másnapján 8 órakor Szent István első vértanú ünnepe.
 11. December 28-án, szombaton 9 órára aprószentek ünnepén a Magzati rózsafüzért imádkozni hívjuk az engesztelőket, gyermekáldásért és az abortusz megszűnéséért hazánkban.
 12. Szentségimádás, dicsőítés legközelebb január 3-án és 23-án du. 5 órától lesz. „Szüntelen pünkösd” január 19-én 14 órától.
 13. Csütörtöki napokon az imadobozba helyezett szándékért is mondom a szentmisét. Kérem Istent, hogy a szándékával megegyező kéréseket hallgassa meg.
 14. Karácsonyi ajándékok kaphatók: karkötők, rózsafüzérek, szentírás, kalendárium, naptárok, érmek. Lepjük meg szeretteinket!
 15. Karácsonyeste az egyedül élőket, akik nem tudnak családban ünnepelni, szeretettel meghívtam egy vacsorára és közös beszélgetésre. A közös ünneplés 18-23 óráig, az éjféli szentmiséig tart.
 16. Minden itt levő és otthon lévő testvéreimnek Isten áldotta boldog karácsonyi ünnepeket kívánok.

Jövő heti miserend

Jézus Szíve templom

December 22. vasárnap8 óraAdvent IV. vasárnapjaorgonás mise
December 23. hétfő6 óranépének+B. Sz. Sándor +Szülei és +testvére élő testvére és gyermekei, unokái l. ü.
December 24. kedd24 óraÉjféli miseorgonás mise
December 25. szerda8 óraKarácsony napjanépénekHálaadásul Ny. Imréné eddigi gyógyulásáért, és kérjük továbbra is Isten gyógyító szeretetének kiáradását az Ő életére.
December 26. csütörtök8 óraKarácsony másnapjanépének+K. István l. ü. Fia élő István, Éva és unokája István életére Isten áldását.
December 27. péntek7 óranépének+Sz. János és + fia János l. ü. Élő feleségeik Emília és Klára hitben való növekedésükért.
+K. János és + felesége Irénke l. ü. Élő fia János és unokája Róbert Isten bőséges áldásában részesüljenek.
December 28. szombat17 óraorgonás miseMagzatokért, az abortusz megszűnéséért, meg nem született magzatokért.
December 29. vasárnap8 óraSzent Család Vasárnapjaorgonás mise

Kórház kápolna

December 22. vasárnap17 óraAdvent IV. vasárnapjaorgonás mise
December 29. vasárnap17 óraSzent Család Vasárnapjaorgonás mise