Hirdetés 2020.04.12.

Szentesen a Jézus Szíve templomban a mai napon, húsvét vasárnapján este 6 óráig Jézus fogadóórát tart. Szeretteivel szívesen veszi a találkozást.

Minden kedves testvéremnek Isten áldotta, nyugodt, békés életet és allelujázó örömöt kívánok a hétköznapok között is. Krisztus Feltámadott!!!

FELTÁMADTAM ÉS VELED VAGYOK.

Jó hír, örömhír! Jézus feltámadt! Legyőzte utolsó ellenségét, a halált is. Az Ő győzelmében ott van a mi győzelmünk is. Aki hisz benne, még ha meghalt is élni fog. Jézus Krisztus egyszer s mindenkor legyőzte ellenségét, a halált. Győztesek vagyunk Krisztusban. Mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül, Isten föloldozta a halál bilincseit, és föltámasztotta őt, amint lehetetlen is volt, hogy azok fogva tartsák.

Szent Pál azt mondja: a hit hallásból van. Elér az ember füléhez a szó: „Feltámadott!” a fültől eljut a szívig, és itt megtörténik a hit mindig új csodája, a kegyelem és a szabadság titokzatos találkozása. „Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból,
üdvözülsz. A szív hite megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig az üdvösségre szolgál.” /Róm 10,9/ A tanítványoknak szükségük volt a húsvéti tapasztalatra, hogy elvezesse őket a hithez. Az a tény, hogy a sírt üresen találták, nem volt elég ahhoz, hogy meggyőzze őket, mert ez magyarázható lett volna egyszerűen a holttest elvitelével is.

Ezután megkezdődnek a feltámadott megjelenései. Az elbeszélések aláhúzzák ezeknek a megjelenéseknek konkrét jellegét: az, aki megjelent, valóban a názáreti Jézus, az apostolok látják és érintik. Nem szellemként van ott, hanem saját testével. Ez a test azonban nincs alávetve a földi élet szokásos feltételeinek. Jézus ugyan tesz olyan cselekedeteket, amilyenekkel nyilvános élete során végzett és ezek felismerhetővé teszik őt, de már annak a dicsőségnek az állapotában van, amelyet leírnak a zsidó apokalipszisek.

Jézus az apostoloknak mutatta meg magát és nem a világnak, mert a világ elzárkózott a hit elől. Még a csodálatos jelenéstől megrémült őrök sem látják magát Krisztust. Az is tény viszont, hogy feltámadást, azt a pillanatot, amikor Jézus visszatér a halálból, lehetetlen leírni. Máté csak a Szentírásból kölcsönzött hagyományos kifejezésmóddal eleveníti fel: földrengés, vakító fényesség, az Úr angyalának megjelenése.

„Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Olyan volt a megjelenése, mint a villám, és a ruhája fehér volt, mint a hó. Az őrök megrettentek tőle való félelmükben, és mint a holtak, olyanok lettek. Az angyal megszólalt és azt mondta az asszonyoknak: „Ti ne féljetek! Hiszen tudom,
hogy Jézust, a megfeszítettet keresitek. Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. Menjetek gyorsan, mondjátok meg tanítványainak: ‘Föltámadt a halálból, és előttetek megy Galileába. Ott majd meglátjátok őt!” (Mt 28. 2b-10)

Most húsvét hajnalán törekedjek arra, hogy meglássam Őt. Nyissam meg a szívem és hívjam be az életembe. Bízzam rá magamat, Ő az élet Ura, meg tud tartani, még a vírussal szemben is védelmet tud adni. Csak bízzam rá magam az Élet Urára. Föl fogunk támadni és megdicsőült életben lesz részünk. Törekedjél arra, hogy te lásd meg elsőnek az elmozdított követ, talán az angyalokat is, de inkább magát Jézust.

Ő adjon minden olvasónak áldott, nyugodt és boldog életet és végül az örök életet.

Zsadányi József

ÉLETÜNK ELKEZDŐDÖTT, DE NINCS ÉS NEM IS LESZ VÉGE!

Jó hír, örömhír! Jézus feltámadt! Jézus Krisztus legyőzte utolsó ellenségét, a halált is. Az Ő győzelmében ott van a mi győzelmünk is. Aki hisz benne, még ha meghalt is élni fog. Győztesek vagyunk Krisztusban. Mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Isten föloldozta a halál bilincseit, és föltámasztotta őt, amint lehetetlen is volt, hogy azok fogva tartsák.

Megdöbbenünk, amikor a halál szót halljuk, különösen, most amikor tízezren halnak meg rövid idő alatt. Nehéz elfogadni, a halál félelmetes, mert itt a vég, azt hisszük nincs tovább. Mi van a halálon túl, erről a Názáreti Jézus beszél.

Húsvétkor ünnepeljük Jézust, aki legyőzte a halált és életre kelt. Ki is jelenti: „Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is halt, élni fog, és mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg örökre.” Azt is mondja, atyám házában sok lakóhely van. Jézus olyan helyet készít nekünk, ahol minden megvan, ami jó hely. A halál egy állomás, nem befejezés, nem az élet vége, hanem folytatódik az élet, ott Istenben.

”Ne nyugtalankodjék szívetek. Higgyetek Istenben, és bennem is. Atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra? Ha már elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.”

Az az ország, amelyet Jézus megnyitott ott már nincs szenvedés, fájdalom, halál, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben. Az élet folytatódik!

Hogyan lehetek az ő húsvéti győzelmének részese? – mert ő miattam is feláldozta magát. Ő Lélek, megdicsőült testben él, Ő létező személy. Ha nyitott vagyok, ő közel jön hozzám, felvehetem Vele a kapcsolatot.

Ő adott egy levelet nekem, a Szentírást. Figyelni kell a szívemben, amikor olvasom, mit sugall, mire indít? Mint egy jó baráttal beszélgethetek Vele. Meghívhatom, jöjjön be az életembe. Mindenki a saját gondolatát mondja el. Jézus és Én köztem folyjék a párbeszéd. Őszinte legyek. Az imádságon keresztül juthatok el Istenhez, a csendben, a puszta magányában. Szólítsam meg egyszerűen, és találkozhatom Vele.

Jézus azért halt meg hogy életem legyen, megtérjek és éljek. Ő az életre, az örökké tartó életre akar elvezetni és nem a pusztulásba. Az ő segítségével élhetjük le az életünket. Jézus meg tud óvni, vigasztalni, meg tud gyógyítani, tanácsot ad, megmutatja a jó utat. Szeretettel vezet az üdvösség útján. Ezért nagy ajándék, ha saját elképzelésünkről le tudunk mondani és teljesen rábízzuk magunkat Jézusra.

Ő az élet Ura, meg tud tartani, még a vírussal szemben is védelmet tud adni. Csak bízzam rá magam az Élet Urára. Föl fogok támadni és megdicsőült életben lesz részem.

Törekedjek arra, hogy én lássam meg elsőnek az elmozdított követ, talán az angyalokat is, de inkább magát Jézust.

Ő adjon minden olvasónak áldott, nyugodt és boldog életet és végül az örök életet.

Zsadányi József

Jövő heti miserend

A szentmisék mindennap elmondva a szolgálattevőkhöz igazítva.

Jézus Szíve templom

Április 12. vasárnapHúsvétvasárnapN. Jolán, gyermekeinek, unokáinak az élő hit ajándékáért
Április 13. hétfőMirjamért, Péterért és gyermekeiért
Április 14. keddTeriért, Borkáért és gyermekeikért
Április 15. szerdaÉlő Mária és elhunyt szeretteiért
Április 16. csütörtökNoémi Isten akaratát felismerje életére vonatkozóan
Április 17. péntekMária édesanya gyógyulásáért
Április 18. szombatÉlő Mária gyógyulásáért és + szeretteiért
Április 19. vasárnapIsteni Irgalmasság vasárnapjaN. Jolán, gyermekeinek, unokáinak az élő hit ajándékáért

Kórház kápolna

Április 12. vasárnapHúsvétvasárnap
Április 19. vasárnapIsteni Irgalmasság vasárnapja