Hirdetés 2020.05.31.

 1. Köszönöm mindazoknak, akik a szentségimádásba bekapcsolódtak és otthonaikban imádkoztak. Isten fizesse meg áldozatukat, jóságukat.
 2. Május 31-én Pünkösd vasárnap, 8 órái szentmise után Pünkösdi Lélekhívást tartunk 9-11.30 óráig.
 3. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye: A társadalom részéről többen indítványozták, hogy június 4-én délután félt ötkor szóljanak a meg országszerte a harangok. Aki a harangszót hallja vagy megszólaltatja hangjait, tegye ezt az imádság lelkületével, könyörögjön hazánkért, népünkért határainkon innen és túl, és Közkép-Európa összes népeiért, hogy békében, szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket.
  Harangszó a Trianoni 100. évforduló alkalmából fél 5-től – 5 óráig szentségimádást tartunk, utána Bibliaóra. várjuk az érdeklőket régi és új tagokat egyaránt.
 4. Június 7-én, vasárnap a szentmise után egyháztanácsgyűlést tartunk. Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy tegyék szabaddá magukat erre az időpontra.
 5. Június 20-án, szombaton délután 18 órakor Máté János atya, Szeged-Tápé plébánosa lesz az búcsúnk ünnepi szónoka.
 6. Július 4-én, szombaton 9.45 órától egy napos Cursillós lelki nap lesz. Serfőző Levente atya tartja, várunk mindenkit szeretettel.
 7. Felnőtt hittan indul, június hónapban indul, aki szeretne megkeresztelkedni, elsőáldozó és bérmálkozó lenni, kérem, jelentkezzen a sekrestyében vagy az irodában.
 8. Most már a kertekben is sok szép virág van, aki szeretne a templomnak felajánlani, az szerda estig jelezze szándékát, Kutiné Veronkánál. Ha nincs felajánlás, akkor még csütörtök reggel a piacon meg tudjuk vásárolni
 9. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki templomban vagy kápolnában áhítattal részt vesz a Veni Creator himnusz ünnepélyes éneklésében vagy elmondásában Pünkösd ünnepén. A húsvéti idő a mai nappal befejeződik és kezdődik az évközi idő.

Jövő heti miserend

Jézus Szíve templom

Május 31. vasárnap8 óraPünkösdvasárnaporgonás miseA Szentlélek kiáradásáért
Május 31. vasárnap18 óraPünkösdvasárnaporgonás miseSzentlélek kiáradásáért M., T., K., T. és B. család életében
Június 1. hétfő8 óraPünkösdhétfőnépénekEngesztelésül: Sz. család + tagjai bűneinek bocsánatáért, élő tagjainak testi-lelki gyógyulásáért, hitben való megerősödéséért
Június 2. kedd18 óratemetési miseÉ. L.-né l. ü.
Június 3. szerda8 óraorgonás miseKlementina 1. Az ártatlan JÉZUS elfogatása tiszteletére bemutatva, Mária, András, Viktória, Krisztián, Balázs, Milán, és Zalán, László, Krisztina, szükséges kegyelmekért
Június 4. csütörtök18 óranépénekKlementina 2. Az ártatlan JÉZUS elítélése tiszteletére bemutatva…
Június 5. péntek8 óraorgonás miseKlementina 3. Az ártatlan JÉZUS kigúnyolása tiszteletére bemutatva…
Június 6. szombat18 óranépénekKlementina 4. Az ártatlan JÉZUS Sebei, fájdalma és halála tiszteletére bemutatva…
Június 7. vasárnap8 óraSzentháromság vasárnapjaorgonás miseKlementina 5. Az ártatlan JÉZUS eltemetése tiszteletére bemutatva…
Június 7. vasárnap18 óraSzentháromság vasárnapjaorgonás miseKlementina 6. JÉZUS feltámadása és mennybemenetele tiszteletére bemutatva…

Kórház kápolna

(nincs szentmise)