Hirdetés 2020.11.1.

 1. November 1-jén a győzteseket ünnepeljük, akik eljutottak a mennybe és a közbenjárásukat kérjük.
 2. Tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő:
  • aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért.
  • aki halottak napján XI. 2-án templomot, kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és hiszekegyet elimádkozik.
 3. November 2-án halottak napján, az esti szentmisén összes elhunytért lesz szentmise: kiemelve a templom kriptájában eltemetettekért. P. Juhász Irén kapucinus atya templomunk építtetője, Dr. Sulyok Béla c. fő esperes, Ft. Vári Ferenc püspöki tanácsos, Somos J. Sámuel kapucinus testvér, Horváth János kapucinus atya, Fekete Dömötör és neje Aradi Viktória templomunk legnagyobb jótevői, Dr. Bugyi István, akiről a kórházat elnevezték és Dr. Weber Stefánia, Takács László orgonaépítés kezdeményezője, Czakó Mihály és neje Gránicz Magdolna a templom főoltárának építtetői, és akik a kriptában nyugszanak.
 4. November 3-án, kedden 9 órakor Szeretetláng imaórára hívjuk a testvéreket.
 5. November 5-én 22. alkalommal engesztelünk hazánk lelki-megújulásáért csütörtökön a 8 órás szentmise után. Szeretettel várjuk az engesztelőket.
 6. November 14-én, szombaton 14 – 16 óráig „Szüntelen Pünkösd”. Dicsőítést Török István, tanítást Nemes Kálmán teológus végzi: Isten útján címmel, majd közbenjárás.
 7. Harmonikus Család Csoport szervezésében november 14-én, szombaton 16 órától családterepeuta előadásában konfliktus helyzetek megoldásáról lesz előadás a templomban, melyre mindenkit szeretettel várunk.
 8. A kórház kápolnájában a járvány ideje alatt nincs szentmise, helyette a Jézus Szíve templomban vehetünk részt szentmisén.

Jövő heti miserend

Jézus Szíve templom

November 1. vasárnap8 óraMindenszentek ünnepeorgonás miseK. és a R. család élő és + tagjaiért
November 1. vasárnap17 óraMindenszentek ünnepeorgonás mise+Erzsébet édesanya, +Nagymamák, +Nagypapák: +József, +István, +Rajmund, +Dzseni, +Mariann, +Csaba, +Irén, +Alajos, +Mózes,, +Meg nem született testvére Grészi, László meg nem született kisbaba, +Edit és +Gizi néni, +Bandi bácsi, +Óséi
November 2. hétfő8 óraHalottak napjanépénekH. család + és élő tagjaiért, H. L.-né Etelka
November 2. hétfő17 óraHalottak napjaÖsszes elhunytért: a kriptában eltemetettekért
November 3. kedd17 óranépénekSzűzanya tiszteletére
November 4. szerda8 óraorgonás miseHálából Jézusnak
November 5. csütörtök8 óraorgonás miseSzent József tiszteletére
November 6. péntek10 óraorgonás miseV. Ferenc lü.10:45 temetés a kriptába
November 7. szombat17 óranépénekDávid testi-lelki gyógyulásáért, hitéért, depresszióból való szabadulásért, Család gyógyulásáért
November 8. vasárnap8 óraÉvközi 32. vasárnaporgonás mise
November 8. vasárnap17 óraÉvközi 32. vasárnaporgonás mise

Kórház kápolna

(nincs szentmise)