Hirdetés 2020.11.22.

  1. Mai szentmisében a Karitász javára lesz a gyűjtés.
    Hálásan köszönöm Mihály testvérünknek két fuvar felajánlását, Mihálynak, Gábornak és a másik Gábornak a pakolást. Kunszentmártonból bútorokat és edényeket hoztunk. Körülbelül két hét múlva a rászoruló családoknak felajánljuk a hozott karitász adományt. Kérem, jelezzük a rászoruló vagy nagy családokat akik szívesen veszik, ha gondolunk rájuk.
  2. Ma az egyházi év utolsó vasárnapján Krisztus Királyt, a mindenség királyát ünnepeljük.
  3. Mindazoknak megköszönöm, aki az Egyházi hozzájárulással és adományaival támogatja Egyházközségünket. Külön köszönöm azoknak, akik rendszeresen itt vannak a templomban, fizikai munkájukkal, adományukkal, imáikkal segítenek sok esetben.
  4. 2020-ban a templom, és plébánia rezsi költségei közel 1 millió Ft-ra rúgnak. (981.585.-Ft) Ezzel szemben a bevételek (2020. okt. 31-ig) (Egyházközségi hozzájárulás: 313.600.-Ft, a persely bevételek: 435.740.-Ft) 749.340.-Ft, (+ a beküldött gyűjtések: 71.190.-) volt.
    Jó lenne, ha a vállalkozók és olyanok is támogatnák az egyházközségünket, akik tehetősebbek, és ritkábban jelennek meg a szentmiséken. Szeretettel várjuk megértésüket, nagylelkű hozzájárulásukat egyházközségünk kiadásaihoz. Jövő évben szeretnénk a padfűtést, a járdajavítást elkezdeni, és a kripta felújítást is tervezzük.
  5. A kórház kápolnájában a járvány ideje alatt nincs szentmise, helyette a Jézus Szíve templomban vehetünk részt vasárnap 17 órától szentmisén.

Jövő heti miserend

Jézus Szíve templom

November 22. vasárnap8 óraKrisztus Király ünnepeorgonás miseSz. Olga születésnapja alkalmából. A jó Isten áldása kísérje őt életének minden napján. Óvja meg minden rossztól és erősítse hitét az üdvösség eléréséért.
November 22. vasárnap17 óraKrisztus Király ünnepeorgonás mise+B. András és felesége +L. Franciska lü.
November 23. hétfő17 óranépénekÁron hivatásáért, Szűzanya oltalmába ajánlva
November 24. kedd17 óranépénekB. család +tagjaiért Ernő, Jusztina és fiuk Ernő
November 25. szerda8 óraorgonás mise
November 26. csütörtök8 óracsendes mise+Ferenc lü.
November 27. péntek8 óraorgonás mise
November 28. szombat17 óranépének
November 29. vasárnap8 óraAdvent I. vasárnapjaorgonás miseEnikő testvérünk gyógyulásáért, M. Mihály, J. Ferenc, Sz. Balázsné Franciska, Sz. Zoltán l. ü.
November 29. vasárnap17 óraAdvent I. vasárnapjaorgonás mise+B. Miklós és Szülei lü.

Kórház kápolna

(nincs szentmise)