Hirdetés 2021.03.14.

  1. Karitász csoport, tartós élelmiszer gyűjt tart, ide hozzuk a templom folyosójára. Hátul kihelyezett karitászdobozba pedig a pénzadományainkat helyezhetjük. Virágvasárnapig kérjük nagylelkű adományainkat.
  2. Szabadba emlékművet szeretnénk készíteni, Szent Erzsébetnek. Már van, egy terv.
    Elfogadunk még terveket. Kérem, aki tud és szeretne segíteni az ma a sekrestyében a szentmise után vagy telefonon is érdeklődhet.
    Szoborállító bizottság tagjai: Pintér Katalin 30 54375 4992, Tóth Gábor 30 41643 1030, Barta Gréti 30 57435 4992
  3. Szent József ünnepe március 19-én lesz, erre az ünnepre egy kilenceddel készülhetünk. Március 10-én kezdjük a szentmisék után.

153/2021 Járványügyi rendelkezések

Főtisztelendő Paptestvérek!

A járványhelyzet alakulását figyelembe véve a Szeged-Csanádi Egyházmegye területére vonatkozóan 2021. március 8-al a következő rendelkezések lépnek hatályba:

Templomainkban a nyilvános szentmisék, liturgiák szünetelnek. Az elfogadott miseszándékokat a felajánlóval megbeszélve át lehet tenni későbbi időpontra, vagy nép nélkül (sine populo) bemutatva a szentmisét el lehet mondani. A lelkipásztorok minden nap mutassanak be szentmisét (sine populo akkor is, ha nincsen miseszándék) a járvány áldozataiért, a járványban szenvedőkért és a gyógyítás feladatát ellátókért.

A templomok legyenek nyitva egész nap, lehetőséget adva a híveknek a személyes imádságra.

A szentségek kiszolgáltatása a korábban megküldött római rendelkezések alapján történhet.

Temetési gyászmiséket egy későbbi időpontra kell halasztani, amikor már lehetségessé válik az elvégzésük.

Temetések alkalmával csak a ravatalozón kívül lehet végezni a szertartást, figyelembe véve az egészségügyi előírásokat. A temetés végén hívjuk fel a jelenlévő gyászolók figyelmét, hogy tekintsenek el a személyes részvétnyilvánítástól.

Jelen rendelkezések a visszavonásig maradnak érvényben.

Szeged, 2021. március 6.

Dr. Kiss-Rigó László,püspök, Dr. Kovács József irodaigazgató

Jövő heti miserend

Jézus Szíve templom

Március 14. vasárnap17 óraNagyböjt IV. vasárnapjaorgonás miseEdit testvérünkért hálából, Isten megbocsájtó irgalmáért és Kr. vére oltalmazza őt és cstg.
Március 15. hétfő17 óranépénekSz. Család megtisztulásáért és vágyódásáért az Isten Igéjében való elmélyedéséért.
Március 16. kedd17 óranépénekSz. Család megtisztulásáért és vágyódásáért az Isten Igéjében való elmélyedéséért.
Március 17. szerda7.30 óraorgonás mise7 óra: Keresztút
Március 18. csütörtök8 óranépénekSz. Család megtisztulásáért és vágyódásáért az Isten Igéjében való elmélyedéséért.
Március 19. péntek7.30 óraorgonás miseMónika születésnapja alkalmából, Hála mindenért.7 óra: Keresztút
Március 20. szombat17 óraorgonás mise
Március 21. vasárnap8 óraNagyböjt V. vasárnapjaorgonás mise
Március 21. vasárnap17 óraNagyböjt V. vasárnapjaorgonás mise

Kórház kápolna

(nincs szentmise)