Hirdetés 2021.11.28.

 1. Az adventi időnek kettős jellege van. A karácsonyi ünnepekre valló előkészület ideje az, amikor Isten Fiának az emberekhez való első eljövetelére emlékezünk. Egyúttal azonban olyan időszak is, amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelemvégi második eljövetelének várására.
  E két ok miatt az adventi idő a bensőséges és örvendező várakozás ideje.
 2. November 28-án, vasárnap a reggeli misében ünnepélyesen gyújtjuk meg az adventi koszorún a gyertyát.
 3. November 29-én hétfővel, a RORÁTÉ szentmisék reggel 6 órakor kezdődnek.
 4. Advent folyamán a karitász pénzbeli adományt gyűjt a rászorulóknak a kihelyezett perselydobozba.
 5. November 29-én, hétfőn 9 órakor a magzatokért imádkozni hívjuk a testvéreket.
 6. November 30-án Szent András apostol napján kezdhetünk, egy kilencedet december 8-ra a Szeplőtelen Szűz Mária tiszteletére imádkozni.
 7. December 2-án, csütörtökök 9 órakor Szeretetláng imaórára hívjuk a testvéreket.
 8. December 8-án a hatórás szentmise után szentségimádás lesz hazánkért is a koronavírus megszűnéséért könyörgünk az Oltáriszentségben jelenlévő Jézushoz. Kérjük, iratkozzunk fel a hátul kitett lapra.
 9. December 1-én, szerdán 9 órakor a Többletengesztelő imaóra lesz 77. alkalommal hazánkért.
 10. December 3-án, első pénteken és december 4-én, első szombaton rövid szentségimádás lesz a szentmise után.
 11. December 11-én, szombaton 16 órakor Lelkigyakorlat, utána: GYERMEK HANGVERSENY. Várjuk szeretettel a felnőtteket, gyónási lehetőség is lesz, és várjuk nagy szeretettel a gyermekeket is.
  Másnap december 12-én 8 órakor lelkigyakorlat második napja. Vezeti Szabó József atya.
 12. Jó szívvel, jó szóval a gyógyítókért mottóval karácsonyi képeslapkészítő akciót indít a Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökség Szent Dömötör Kórházlelkészi Szolgálata.
  Több tízezer ember dolgozik nap- mint-nap azért, hogy meggyógyuljunk, ha betegség ér minket. A lassan két éve tartó járvány miatt sokan fáradtan, emberfeletti módon állnak helyt ma is. Karácsonykor is. Erősíteni, bátorítani szeretnénk őket.
  Akik szívesen kifejeznék megbecsülésüket, hálájukat a kórházak munkatársai felé, megtehetik egy saját készítésű képeslappal néhány jó szó vagy egy szép idézet küldésével.
  Az összegyűjtött képeslapokat 2021. december 10-ig kérjük eljuttatni a plakátokon megjelölt gyűjtőpontokra vagy a Pasztorális Helynökség címére: 6720 Szeged, Dugonics tér 12. (Katolikus Ház)
  A képeslapokat a kórházlelkészség munkatársai a karácsony előtti hetekben adják át a kórházakban dolgozóknak.
  Karakas Zsuzsanna testvérünk, mint kórházlelkész asszisztens itt a templomban egy dobozban gyűjti a képeslapokat, ide hozzuk, hogy majd kiossza a korház dolgozóinak.
 13. A templom alatti kriptában a koporsós sírhelyek és az urnás sírhelyek lejárati ideje – eltérő megállapodás hiányában – az utolsó temetéstől számított 25 év, vagy az újra váltási számlán megjelölt dátum.
  A sírhelytulajdon – megváltással szerzett rendelkezési jog – amit egy bérleti jogviszonyhoz hasonlíthatjuk. A sírhelytulajdonos addig rendelkezik a sírhellyel, amíg – a törvényben meghatározott feltételek mellett – megváltotta a sírhelyet.
  A sírhely feletti rendelkezési jog a megváltási idő lejárta előtt újra megváltható az előírt teljes időre.
  Kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy lehetőségeikhez mérten szíveskedjenek felkeresni irodánkat, mert a
  lejárat után – a fennálló rendelkezések értelmében – az újra nem váltott temetkezési helyeket év végével kiüríthetjük és értékesíthetjük.
  Köszönjük megértésüket és várjuk a hozzátartozókat irodai időben.
 14. Járvány alatt a Kórház Kápolnája helyett a Jézus Szíve templomban lesz szentmise 17 órakor.

Jövő heti miserend

Jézus Szíve templom

November 28. vasárnap8 óraAdvent I. vasárnapjaorgonás miseCs. család gyógyulásáért
November 28. vasárnap17 óraAdvent I. vasárnapjaorgonás miseMária, Zsolt és Dorina testi-lelki gyógyulásáért
November 29. hétfő6 óranépénekMária és családja megtéréséért, testi-lelki gyógyulásáért és a szükséges kegyelmekért.
November 30. kedd6 óranépénekAndrás megtéréséért, testi-lelki gyógyulásáért
December 1. szerda6 óraorgonás miseSándor gyógyulásáért és szabadulásáért
December 2. csütörtök6 óranépénekMária és családja megtéréséért, testi-lelki gyógyulásáért és a szükséges kegyelmekért.
December 3. péntek6 óraorgonás miseSándor szabadulásáért és gyógyulásáért
December 4. szombat17 óraorgonás miseGyerekek Isten irgalmába helyezéséért, hit terjedéséért, tisztítótűzben szenvedőkért /2/
December 5. vasárnap8 óraAdvent II. vasárnapjaorgonás miseDorina /5 éves/ nyelvének megoldódásáért, hogy beszélni tudjon.
December 5. vasárnap17 óraAdvent II. vasárnapjaorgonás miseT. Tünde megtéréséért, a hit ajándékáért /2/

Kórház kápolna

(nincs szentmise)