Hirdetés 2022.04.24.

 1. Köszönetet mondok az imákért, amelyet értem mondtak. Köszönöm a nagyhét alatt az összefogást, szervezést, áldozatos munkát. Jó Isten áldja meg mindazokat, akik széppé tették az ünnepet.
 2. Ma az Isteni Irgalmasság vasárnapján 3 órakor az Irgalmasság órájában imára hívjuk a testvéreket. Erre kilenceddel készültünk, amit nagypénteken kezdtünk el, vezethettük a lelkeket az irgalom forrásához, Jézushoz. Az apostoli szent szék dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhető ezen a napon, a szokásos feltételek mellett.
  Ma könyörgő nap van a jó termésért, imáinkban kérjük Isten áldását munkánkra.
 3. Április 27-én, szerdán a 8 órás szentmise után a kórház kápolnában a 24 órás szentségimádás kezdődik. Hazánk lelki megújulásáért imádkozunk csütörtökön 8 óráig.
  Ekkor 6 órakor lesz a szentmise a kápolnában. A szentmise után imádkozzuk a 98. Többletengesztelő imaórát a hazánkban elkövetett bűnök engesztelésére.
 4. Április 29-én, pénteken a szentmise után papokért és hivatásokért imádkozni hívjuk a testvéreket.
 5. Ez az a nap – dicsőítés és sok-sok tanítás Budapesten a Puskás Arénában július 23-án, szombati napon lesz. Érdeklődni és jelentkezni Pintér Katalinnál.
 6. Kiss-Rigó László szeged-Csanádi püspök várja azoknak a 18-ik életévüket már betöltött férfiaknak a jelentkezését, akik hivatást éreznek arra, hogy papként vállaljanak lelkipásztori szolgálatot, akik idén érettségiznek vagy már korábban tettek sikeres érettségi vizsgát, jó testi, szellemi, lelki állapottal rendelkeznek. Akik erre a szolgálatra vállalkoznak, felvételi kérelmüket a jelöltek közé, saját kézzel írt levélben küldjék a püspök atya nevére és címére.
  Dr. Kiss-Rigó László
  6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
  Jelentkezési határidő 2022. június 1.
 7. Május hónap a Szűzanyának szentelt idő, imádkozzuk a Loretói litániát.
 8. Szüntelen pünkösd május 7-én

Jövő heti miserend

Jézus Szíve templom

Április 24. vasárnap8 óraAz Isteni Irgalmasság vasárnapjaorgonás mise+János édesapáért, +Magdolna édesanyáért, +Ilona, +Gyula, +Erzsike lü.
Április 25. hétfő18 óranépénekSzent Márk
Gyuláért névnapja alkalmából (ápr. 12. elmaradt)
Április 26. kedd18 óranépének+B. Sz. Mária, +Szülei és testvére lü. (ápr.19)
Április 27. szerda8 óraorgonás mise
Április 28. csütörtök18 óranépénekChanel Szent Péter
Április 29. péntek8 óraorgonás miseSienai Szent Katalin, P. János és P. Katalin születésnapja alkalmából
Április 30. szombat19 óraorgonás mise+B. Sz. Sándor, +felesége: Mária és gyermekei: Sándor és Mária
Május 1. vasárnap8 óraHúsvét 3. vasárnapjaorgonás miseLoretói linánia szentmise előtt.

Kórház kápolna

Április 24. vasárnap18 óraAz Isteni Irgalmasság vasárnapjaorgonás mise+Mihály lü.
Május 1. vasárnap18 óraHúsvét 3. vasárnapjaorgonás mise